ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมนำ้เสียชีวิต เด็กหญิงสานิสา โจไธสง