ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยและเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านโจด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์