มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แนบท้ายหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

มาต&#3

Read more

สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

Read more

สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

-ค่า&#

Read more

สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนตุลาคม 2560)

สรุ&#3

Read more