พิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2561 อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก ระหว่าง 15 มิถุนายน 2561 ถึง 17 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พิธีเปิดโครงการอบรมลูกเส

Read more