ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)

โรง&#3

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง)

โรง&#3

Read more

มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แนบท้ายหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

มาต&#3

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

ประ&#3

Read more

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ราย&#3

Read more

สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

Read more