การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (ครบ 12 เดือน)

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นางเพลินจิตร นัดกล้า ผอ.รร.อนุบาลสตึกฯ, นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผอ.รร.วัดสุคันธารมย์ และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (ครบ 12 เดือน)
ผู้รับการประเมิน นายบารมี ศรีรักษา ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม และนายครรชิต สะโลรัมย์ ผอ.รร.บ้านหนองขุนพรม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url