ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา, นายพิทักษ์ สมพร้อม และนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.สตึก จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url