ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน Stand Alone “โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)” อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน “โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ” อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url