คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ อ.แคนดง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประจำ อ.แคนดง ประกอบด้วยนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง อ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายจำปา จันทะสอน ผอ.รร.บ้านหัวฝาย, นางสาวทัศพร ปูมสีดา ผอ.รร.อนุบาลแคนดง, นายชาญศักดิ์ ศรเสนา ผอ.รร.บ้านโนนกลาง, นางสาวอำภาพร วงศ์สาสนธิ์ ผอ.รร.บ้านป่าหนาม และนายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษออกให้คำปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ นางไข่มุก ลีแสน ผอ.รร.บ้านกระทุ่มจานสามัคคี อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url