คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา ผอ.รร.บ้านหนองขวาง,นายภาคภูมิ แก้วกูล ผอ.รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์ และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ กลุ่มพัฒนาครูฯ ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก)
ผู้รับการประเมิน นายอดิศักดิ์ มณีภาค ผอ.รร.บ้านปะคำดง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url