การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน

วันที่ 27 มกราคม 2564
นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายเชิดชัย รักษาอินทร์, นางสาวชมพูนุท ทองปาน และนางสาวพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นิเทศและเยี่ยมห้องเรียน GBL #การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน ณ รร.วัดสมณวาส อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url