ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564
นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางดุจดาว ธำรงประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ.ศรีสะเกษLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url