การประชุม การรวมสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รวมกับโรงเรียนบ้านโคกกุง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม การรวมสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รวมกับโรงเรียนบ้านโคกกุง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน โดยโรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยเป็นโรงเรียนมารวม ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url