เผยแพร่สาระสำคัญ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

# File Description File size Downloads
1 pdf ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 59 KB 29Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url