การตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน นำโดย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวณัฐชยา ลิไธสง รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน ประกอบด้วย
1. อาคาร แบบ 017 รร.วัดท่าเยี่ยม อ.พุทไธสง
2. อาคาร ป.1 ฉ รร.บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) อ.นาโพธิ์
3. บ้านพักครู รร.บ้านกอกดอนพะยอม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
4. อาคาร ป.1ซ/2 รร.บ้านปะคำสำโรง อ.คูเมือง
5. อาคาร ป.1 ฉ รร.วัดบ้านเบาน้อย อ.คูเมือง
6. สนามกีฬา รร.บ้านบุ่งเบา อ.พุทไธสงLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url