ประชุมคณะกรรมการพิจารณาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม AOC
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรอัตราและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ให้สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 4 ตำแหน่งLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url