ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกัน บ้านเลขที่ 4

“ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกัน บ้านเลขที่ 4”
+++++++++++++
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดงาน “ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกัน บ้านเลขที่ 4” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้มีความสะดวก สวยงามและทันสมัย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะ สักการะไหว้ศาลพระภูมิและพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่ และพิธีทางศาสนาตามลำดับ จากนั้นรับมอบปัจจัยทำบุญจากผู้มาร่วมงาน เสร็จพิธี และผู้มาร่วมงานสังสรรค์นันทนาการตามลำดับ
การนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นายเล็ง พยุงแสนกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ที่ปรึกษาผอ.เขต) นายปิยะเชษฐ์ จันภักดี อดีตรองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ข้าราชการบำนาญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ มียอดบริจาคในเบื้องต้น (9 ธันวาคม 2563) รวมเป็นเงินกว่า 1,200,000 .- บาท
รายชื่อผู้ร่วมบริจาค (รอรายชื่อเพิ่มเติม)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นเงิน 100,000.00 บาท
2. บริษัทสปอร์ตโซน จำกัด เป็นเงิน 75,000.00 บาท
3. นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน เป็นเงิน 65,000 .00 บาท
4. นายถาวร กาวไธสง เป็นเงิน 60,000.99 บาท
5. นายพนม ศรีนอก เป็นเงิน 50,199.00 บาท
6. นายเล็ง พยุงแสนกุล เป็นเงิน 35,000.00 บาท
7. นางกรรณิการ์ เลาลักษณ์จรรยา เป็นเงิน 19,999.00 บาท
8. นางภนิดา สังสีแก้ว เป็นเงิน 10,099.00 บาท
9. นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโตและครอบครัว เป็นเงิน 10,000.00 บาท
10. นางมนัชญา หงษ์แก้ว เป็นเงิน 10,000.00 บาท
11. นายทรงศักดิ์ นำเกียรติอนันต์ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
12. นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา เป็นเงิน 10,000.00 บาท
13. พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
14. นายสุวิท ล้วนกล้า เป็นเงิน 10,000.00 บาท
15. นายเฉลิม สมวงศ์ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
16. คุณสายรุ้ง ศรีดามา เป็นเงิน 10,000.00 บาท
17. นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอก เป็นเงิน 10,000.00 บาท
18. นายนิรัญ ขุมทอง เป็นเงิน 5,103.00 บาท
19. นางอรชร สมพร้อม เป็นเงิน 5,000.00 บาท
20. นายพิสุทธิ์ ชื่นศรี เป็นเงิน 5,000.00 บาท
– ผู้บริหาร คณะครู อ.คูเมือง เป็นเงิน 189,999.00 บาท
– ผู้บริหาร คณะครู อ.สตึก เป็นเงิน 129,000.00 บาท
– กลุ่มอำนวยการ เป็นเงิน 80.000.00 บาท
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นเงิน 74,473.90 บาท
– กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 2 เป็นเงิน 26,059.00 บาท
– กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 เป็นเงิน 22,599.00 บาท
– กลุ่มพุทไธสง 1 เป็นเงิน 18,520.00 บาท
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นเงิน 12,999.00 บาท
– กลุ่มเพื่อนกันตลอดไป คูเมือง รุ่นที่ 7 เป็นเงิน 11,800.00 บาท
– กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 9,999.00 บาท
ทั้งนี้สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย “ฮักกันแพงกัน ทำบุญร่วมกันบ้านเลขที่ 4” (นายวิทยา นนท์นภา, นายนิรัญ ขุมทอง, นางพรรณทิพย์ กะวัง) บัญชี : 334-0-52418-1Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url