ผอ.เขต พบเพื่อนครู (อำเภอ สตึก)

” องค์กรคุณภาพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน “
วันนี้ (พุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563) เวลา 08.30 น. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เดินทางมาพบเพื่อน ในเขตอำเภอสตึก ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
การนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ในเขตอำเภอสตึก จำนวน 850 คน เข้ารับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ แนวคิดของ ผอ.เขตฯ คนใหม่ “องค์กรคุณภาพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url