การประชุมคณะศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย / ประธานกลุ่มโรงเรียน / ศึกษานิเทศก์และประชาสัมพันธ์ ได้ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงงานอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url