ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ิดินและสิ่่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url