การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม AOCLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url