ศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรตินายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 บรรยายพิเศษ
โดยเป็นการศึกษาดูงานในประเด็น
1. ด้านอาคารสถานที่
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url