ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิธนกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา, นายพิทักษ์ สมพร้อม, นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิธนกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และนายโพชัน ขุนาพรม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url