กิจกรรมต้อนรับผู้บริหารการศึกษา สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมต้อนรับ “ผู้บริหารการศึกษา ” สู่ประถมลุ่มน้ำมูล วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารการศึกษา สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ดำรงตำแหน่งใหม่และย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยบุคลกรทางการศึกษา สมาคม ชมรมในสังกัด ร่วมต้อนรับ บรรยายกาศต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่น…
+++++++++++++
…วันนี้ (5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) เวลา 10.00 น. นายนิมิตร ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และร่วมแสดงความยินดี กับนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามลำดับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
…ในการนี้นายโพชัน ขุนาพรม พร้อมด้วย ดร.วิทยา นนท์นภา ดร.พิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สมาคม ชมรม ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีในครั้งนี้
…สมาคม ชมรมและกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมจัดซุ้มอาหารต้อนรับ คณะผู้ติดตามที่เดินทางมาส่ง เมนูอาหารหลากหลาย เอร็ดอร่อย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นทั้งคณะที่ต้อนรับและคณะที่เดินทางมาส่ง
…ขอขอบคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนำทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวในสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา …มิติการบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่ สู่…วิถีคุณภาพ…ต่อไป…
ภาพถ่ายเพิ่มเติมLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url