ต้อนรับผู้บริหารการศึกษาฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการต้อนรับและส่งผู้บริหารการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ ห้องประชุม AOC
โดยมีกำหนดจัดงานฯในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
ต้อนรับผู้บริหารการศึกษาฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ส่งผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่
1. นายโพชัน ขุนาพรม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url