วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายพนม ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผูัแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 วางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url