ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมนำ้เสียชีวิต เด็กหญิงสานิสา โจไธสง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางภนิดา สังสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวณัฐชยา ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT และบุคลากรในสังกัดฯ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมนำ้เสียชีวิต เด็กหญิงสานิสา โจไธสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url