ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเล็ง พยุงแสนกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเล็ง พยุงแสนกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการที่บริษัทมดตะนอยทัวร์ บ้านสามเหลี่ยม ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายศักดา จันทร์ฝอย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมแสดงความยินดีLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url