ไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มที่เกษียณอายุราชการ ไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. นายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. นายเล็ง พยุงแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. นางสาวมาศกุล สิงหวศิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (ลาออกจากราชการ)Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url