บ้านเลขที่ 4 ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานกิจกรรมงาน ” บ้านเลขที่ 4 ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 4 ท่าน และผู้ลาออกจากราชการ จำนวน 1 ท่าน
การนี้ประธานในพิธี ได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคคลผู้ทรงคุณค่า ดังกล่าว พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการประกอบด้วย
1. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. นายเล็ง พยุงแสนกุล ผู้อำนวยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. นายอุทธยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
และ
5. นางสาวมาศกุล สิงหวศิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url