การประชุมกิจกรรมถอดบทเรียนผลการสอบ O-NET ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมกิจกรรมถอดบทเรียนผลการสอบ O-NET ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url