ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ผู้รับการประเมิน นายโพชัน ขุนาพรม, นายวิทยา นนท์นภา และนายพิทักษ์ สมพร้อม คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นายสุชิต ชมพูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และนายสมศักดิ์ ศิลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต ๑
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url