การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
อำเภอพุทไธสง โดยนายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง ดังนี้
(1) เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
(2) เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
(3) เวลา17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ถ่ายภาพ
เช้า : ธิดารัตน์ กาวไธสง
เย็น : สุภาขวัญ ปันกาทีLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url