อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ รร.คุณภาพประจำตำบล

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับการประเมิน ITA Online ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรม
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url