ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.บร.4 ณ สนามสอบ รร.อนุบาลพุทไธสงฯ และ รร.วัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1,386 ราย

โดยมีกำหนดการสอบ  ดังนี้

8 สิงหาคม 2563 สอบข้อเขียน ณ สนามสอบ รร.อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) และ รร. วัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

9 สิงหาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ รร.อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url