งบทดลอง มิถุนายน 2563

ด้วยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ได้ตรวจสอบงบทดลอง  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2563  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

งบทดลอง มิถุนายน 2563
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url