การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Data Management Center : DMC , โปรแกรมรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec) , ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) , ฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (EMIS) ให้กับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๙๒ คน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url