การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  มีอัตราว่างพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  8  อัตรา  และมีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยื  เขต  4  โดยจะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  20 – 26  กรกฎาคม  2563  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ว1919 การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url