ประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ และประกาศเจตจำนงสุจริต

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในการนี้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยื เขต 4 ตามข้อตกลง “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url