ต้อนรับบุคลากรย้ายมาปฏิบัติราชการ

คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ร่วมต้อนรับนางอารีย์  เชื้อจิตรนุกูล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2563
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url