นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ

2 มิถุนายน 2563 ภาคบ่าย

นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวชมพูนุท ทองปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนายธนากร นภาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ รร.บ้านหนองม่วง  และ รร.บ้านหัวช้าง อ.สตึก
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url