ร่วมประชุมทางไกล ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคโนโนโลยีและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม AOC