ต้อนรับบุคลากรย้ายมาปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ  ห้องประชุม  AOC

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดังนี้
1. นายวรเชษฐ์ คุ้มแวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน
2. นายพรศักดิ์ สืบเสระ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url