สอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

     ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นางสาวอรุณี จิตสม
2. นางสาวพัชรี อินทหอม
3. นายเกรียงไกร ปะโมทาติ
4. นางสาวหนึ่งฤดี ศรีเชียงสา
5. สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และทางเว็บไซต์https://buriram4.go.th/
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url