ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ลงวันที่  23  เมษายน  2563  โดยรับสมัครระหว่างวันที่  7 – 14  เมษายน  2563  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2563  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  และทาง  https://buriram4.go.th/  นั้น

บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  จำนวน  5  ราย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  กำหนดการสอบคัดเลือก  ตารางสอบ  สถานที่สอบ  ห้องสอบ  และแนวปฏิบัติของผู้รับการคัดเลือก  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ว1460 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url