ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
        นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562 ออกวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังนี้
ภาคเช้า – เด็กชายรัชชภูมิ โพธิขำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านเรียนปัณณ์รัชชภูมิ
ภาคบ่าย – เด็กชายธนบดี มวลไธสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเรียนอ๊อกซ่าส์ธนบดี

ข่าว : ธิดารัตน์ กาวไธสง
ถ่ายภาพ : ดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url