มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางภนิดา สังสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย ได้แก่เด็กหญิงวิจิตตรา วงศ์สุรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000.00 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์การเรียน
ทั้งนี้ ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะช่วยเหลือนักเรียน สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน สาขาสตึก ชื่อบัญชีเด็กหญิงวิจิตตรา วงศ์สุรินทร์ เลขที่บัญชี 020256611136
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url