ผู้บริหารและบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับรม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 17/2563

      

วันพุธ  ที่  29  เมษายน 2563  เวลา  07.00  น.

            นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน  ขุนาพรม   รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต 4,  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมการประชุมทางไกล  “รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน”  และ  “รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ 17/2563  ณ  ห้องประชุม  AOC

รายการได้กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19)  และหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครู  (C4T)  และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน  โดยคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url