รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีอัตราว่างพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  และมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 13  พฤษภาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ว1254 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url