งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

ด้วยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ได้จัดพิมพ์รายงาน – งบทดลอง  ยอดสิ้นสุด  ณ  วันสุดท้ายของเดือน  งวดประจำเดือน  ตุลาคม  2562  จากระบบ  GFMIS  โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องของดุลบัญชี  และรายละเอียดประกอบบัญชีแยกประเภทตามงบทดลอง  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

งบทดลองประจำเดือน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url